homeschooling ở vietnam

Vấn Đề Hòa Nhập Xã Hội Đối Với Trẻ được Homeschool từ Sớm Nhiều ý kiến cho rằng trẻ homeschool thường là những cháu có vấn đề khó khăn với trường lớp và sẽ khó hòa nhập cộng đồng. Thực tế  homeschool không phài vì con đặc biệt hay do con không theo được chương […]