homeschooling sớm

Quan điểm của Keziah Hương về homeschool từ sớm (giáo dục sớm trong gia đình) Nói đến homeschool, nhiều người nghĩ rằng đó là hình thức cha mẹ tự dạy kiến thức cho con trong giai đoạn phổ thông. Hiện nay có rất nhiều trường phái giáo dục sớm trong trường học. Mình nghĩ trách […]